Nhung luu y khi chuyen doi vu khi tu lever 35-45 va 30-40 game teen teen?

Nhung luu y khi chuyen doi vu khi tu lever 35-45 va 30-40 game teen teen?

Trả lời:

.Những bạn nào có ý định từ vũ khí 35 nâng cấp lên vk45 hoặc vk30 thần lên 40 thần thì chú ý nhé: – Chuyển Thuộc tính vk cần chuyển qua một vk phụ trung gian, vì khi nâng cấp sẽ mất thuộc tính 12
– Tốt nhất để một vk cần nâng cấp vào rương nv, các vk còn lại nên cho hết vào két Guild khi nâng cấp nhé
– Theo mình biết thì vk 35 lên 45 thì riêng, còn vk thần 30 lên thần 40 thì sẽ ra rương ngẫu nhiên thần 40, vì vậy cứ lấy trượng thần mà nâng :))
– Khuyến khích nâng cấp từ apo đối với vk 35 vì có chỉ số st+ tc hiệu quả nhất
chúc bạn bạn lên được vk 45 như ý

+ Hướng dẫn mua hack game vip tại đây!
+ Hướng dẫn mua vip code game tại đây!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *